The Polish Green Party joins the Civic Coalition in the upcoming parliamentary elections in Poland | Global Greens

You are here

The Polish Green Party joins the Civic Coalition in the upcoming parliamentary elections in Poland

PRESS RELEASE

Brussels

30 July 2019

Commenting on an electoral alliance between Platforma Obywatelska, the Civic Platform (PO), and the Polish Green Party, Reinhard Bütikofer, EGP co-chair, remarks:
 
[EN] The Polish Green Party joins the Civic Coalition in the upcoming parliamentary elections in Poland
 
Today the Polish Green Party has decided to join the Civic Coalition as the fourth coalition partner, ahead of the upcoming parliamentary elections in Poland. As European Greens we welcome this news and congratulate our partners in Poland. There is a number of reasons why this is a very encouraging announcement indeed.
 
Firstly, the Civic Coalition, comprised of four political parties: the Civic Platform (EPP), the Modern Party (ALDE), Initiative Poland and now also the Green Party (European Greens/EFA), will be the broadest pro-democratic coalition in Poland. Political parties aside, the coalition will notably also include many leaders of local councils, experts, pro-democratic activists and representatives of non-governmental organisations. Thus, the coalition will be a social movement rather than a strict political organisation, and - as such - it will be closer to the people.
 
Secondly, the Civic Coalition with the Green Party as a strong partner will have green issues in clear focus. We trust that ambitious targets in divesting away from coal, cutting emissions and accelerating green energy will become important foundations of their joint programme for Poland. We very much look to the Civic Coalition to drive a more ambitious climate agenda in Europe.
 
Thirdly, teaming up with the Civic Coalition offers Polish Greens a great chance to introduce first green MPs into the Polish Parliament. This would be a huge step forward in enabling green values: ecology, democracy and social justice to become stronger in Poland and Central-East Europe.
 
Finally, just as European Greens cooperate broadly with all pro-democratic parties in the European Parliament, we believe that only a similarly broad form of cooperation in Poland can lead to a stronger democracy, greener environment and a stronger European bond.
 
We wish both the Polish Greens and the Civic Coalition great success in the upcoming elections in Poland!
 
 
 
[PL] Partia Zieloni dołącza do Koalicji Obywatelskiej w nadchodzących wyborach parlamentarnych Polsce 
 
Dziś polska Partia Zieloni zadecydowała o dołączeniu do Koalicji Obywatelskiej jako czwarty partner w koalicji do nadchodzących wyborów parlamentarnych. Jako Europejscy Zieloni cieszymy się i gratulujemy naszym partnerom w Polsce. Jest co najmniej kilka powodów, dla których dzisiejsza wiadomość jest naprawdę dobrą wiadomością.
 
Po pierwsze, Koalicja Obywatelska współtworzona przez cztery partie polityczne: Platformę Obywatelską (EPL), Nowoczesną (PPLiDE), Inicjatywę Polską, a teraz również Zielonych (Zieloni/WSE), będzie najszerszą koalicją prodemokratyczną w Polsce. Co ważne, prócz podmiotów politycznych na listach wyborczych koalicji pojawi się wielu liderów i liderek samorządów lokalnych, ekspertów, prodemokratycznych aktywistów oraz reprezentantów organizacji pozarządowych. Dzięki temu Koalicja Obywatelska będzie ruchem społecznym bardziej niż organizacją stricte polityczną, a co za tym idzie - będzie bliżej wyborców.
 
Po drugie, Koalicja Obywatelska z Partią Zieloni jako jej silna część składowa, potraktuje tematy klimatu i środowiska jako jeden z priorytetów. Wierzymy, że ambitne cele w zakresie odejścia od węgla, obniżania emisji i przyspieszenia rozwoju zielonej energii staną się ważną podstawą wspólnego programu Koalicji. Będziemy liczyć na Koalicję Obywatelską jako ważnego partnera we wdrażaniu ambitnych celów klimatycznych w Europie.
 
Po trzecie, dołączenie do Koalicji Obywatelskiej to wielka szansa dla polskich Zielonych na wprowadzenie pierwszych zielonych posłów i posłanek do polskiego Parlamentu. A co za tym idzie - wielka szansa na wzmocnienie zielonych wartości: ekologii, demokracji i sprawiedliwości społecznej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
 
I na koniec: wierzymy, że tylko szeroka współpraca Zielonych z prodemokratycznymi siłami w Polsce, podobnie jak szeroka współpraca Europejskich Zielonych z prodemokratycznymi ugrupowaniami w Parlamencie Europejskim, jest w stanie efektywnie wzmocnić demokrację, zadbać o środowisko naturalne i wzmocnić poczucie więzi w Europie.
 
Zarówno polskim Zielonym jak i całej Koalicji Obywatelskiej życzymy sukcesu w nadchodzących wyborach w Polsce!

 

*Disclaimer: The opinions expressed in this document are the responsability of the author and do not necessarily reflect the views of other members of this organization.

Global Green Federations

Get Involved

Social Networks